<optgroup id="wussm"></optgroup>
<center id="wussm"></center><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><center id="wussm"></center>
<optgroup id="wussm"><small id="wussm"></small></optgroup>
<center id="wussm"></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><center id="wussm"></center><center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><optgroup id="wussm"></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>

京運通(601908):京運通獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可

時間:2022年03月29日 22:42:17 中財網
原標題:京運通:京運通獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可

北京京運通科技股份有限公司
獨立董事


關于


屆董事會第

次會議相關事項


前認可

根據

上市公司獨立董事規則
》《
上市公司獨立董事履職指引

《上海證券交
易所股票上市規則》等有關規定
,我們作為
北京京運通科技股份有限公司
(以下
簡稱“公司”)
的獨立董事,對
公司


屆董事會第

次會議相關事項
進行了


核查
。
、關于聘請會計師事務所的
事前認可


基于對
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)

業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況的充分了解和審查
,
公司獨立
董事

本次聘任會計

事務所
事宜進行了
事前認可
,認為天職國際
具備必需的專
業知識和相關的工作經驗,能夠恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的

業準則,
從專業角度維護公司與股東利益
;
同意續聘天職國際為公司
202
2
年度審計機構,
并提交公司董事會審議
。
(此頁無正文,為《
北京京運通科技股份有限公司獨立董事
關于


屆董事會第

次會議相關事項的
事前認可
》之簽字頁。)

獨立董事:

鄭利民


江軒宇

  中財網
各版頭條
我妽让我满足她
<optgroup id="wussm"></optgroup>
<center id="wussm"></center><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><center id="wussm"></center>
<optgroup id="wussm"><small id="wussm"></small></optgroup>
<center id="wussm"></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><center id="wussm"></center><center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><optgroup id="wussm"></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>